Andrej Kotar je poslovni direktor za področje pametne družbe v globalnem informacijskem podjetju Endava. Je predsednik programskega sveta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti, so-predsedujoči delovne skupine Pametne rešitve za mesta in skupnosti pri Slovenski digitalni koaliciji. Je član upravnega odbora Združenja za informatiko in vodja sekcije eGovenment pri Gospodarski zbornici Slovenije.