Bojan Črv, diplomirani inženir strojništva, je prvotno deloval na področju razvoja in vodenja tehnologije v družbi Eta Cerkno, pozneje pa več kot 20 let pridobival izkušnje, uvajal in vodil področje kakovosti in laboratorij avtomobilskega programa družbe Kolektor. Leta 2014 je za 4 leta prevzel vodenje družbe Kolektor Turboinštitut. Njeni primarni dejavnosti sta projektiranje in izdelava malih hidroelektrarn. Od leta 2018 se v sklopu Kolektor Gradbeništvo ukvarja z izzivi s področja vodenja kakovosti, raziskav, razvoja, informatizacije in digitalizacije postopkov, procesov in projektov v gradbeništvu. Skozi delovanje na področju avtomobilske industrije, obnovljivih virov energije in gradbeništva, kot največjega multiplikatorja rasti slovenskega BDP, je skoraj celotno poklicno pot zavezan trajnosti in trajnostnemu razvoju.