Dr. Janez Potočnik (1958) je diplomiral na Fakulteti za ekonomijo na Univerzi v Ljubljani. Svojo pot je začel kot raziskovalec na Inštitutu za ekonomske raziskave (1989) in bil nominiran za direktorja Inštituta za makroekonomske analize in razvoj leta 1994. Imenovan je bil za vodjo pogajanj za pristop Slovenije k Evropski uniji (1998). Bil je minister za evropske zadeve (2002), leta 2003 pa se je pridružil Evropski komisiji kot komisar za znanost in raziskave. Leta 2010 je postal evropski komisar za okolje. Po mandatu je bil imenovan za podpredsednika okoljskega mednarodnega panela za vire Združenih narodov (UNEP Environment International Resource Panel). Je partner v podjetju SYSTEMIQ in specializirani svetovalec evropskega komisarja za okolje Virginijusa Sinkevičiusa.