Dr. Uroš Ocepek je učitelj strokovnih modulov na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje. Doktoriral je s področja računalništva in informatike. Je član skupine RINOS2, strokovne delovne skupine za vključitev temeljnih vsebin računalništva in informatike v slovensko šolstvo (od vrtca do srednje šole) – skupina deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je tudi sokoordinator (pod okriljem Centra RS za poklicno izobraževanje) prenove strokovnih in poklicnih izobraževalnih programov s področja računalništva in informatike. Dr. Ocepek pa je tudi inovator, saj je do zdaj prejel več kot 10 priznanj za inovacije, ki jih podeljuje Zasavska gospodarska zbornica; prav tako pa je prejel posebno priznanje Slovenske gospodarske zbornice za inovacijo BCI-slikar: slikanje z mislimi. Marca 2022 je bil izbran za predstavnika Slovenije na svetovnem izboru Global Teacher Prize 2023. Prav tako pa je ob dnevu učiteljev (5. 10. 2022) od Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport prejel najvišjo nagrado na področju šolstva, in sicer nagrado RS za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva.