Iris Arnež je v Zavarovalnici Triglav pridobila dolgoletne izkušnje na področju projektnega vodenja, upravljanja in modeliranja poslovnih procesov, v zadnjih dveh letih pa tudi na področju robotizacije, digitalizacije in optimizacije procesov. Kot projektni vodja je sodelovala in vodila večje projekte implementacije uvajanja nove informacijske podpore za sklepanje zavarovanj v hčerinskih družbah Skupine Triglav. Z upravljanjem poslovnih procesov je pridobila izkušnje v modeliranju in naprednih analizah procesov med področji (zajem poslovnih zahtev, poročanje, prodaja zavarovanj) in skrbela za učinkovito upravljanje poslovnih procesov za številna ključna poslovna področja Zavarovalnice Triglav. Trenutno se kot vodja oddelka za upravljanje in digitalizacijo poslovnih procesov srečuje z novejšimi in sodobnimi tehnologijami, kot je programska robotika, kjer razvijajo robotsko podporo in uspešno uvajajo sistem upravljanja robotiziranih procesov v Zavarovalnici Triglav.