Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Leta 2005 se je zaposlil kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje Generali Investments. V letu 2010 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v Generali Investments in je nosilec prestižnega priznanja najboljši slovenski upravljavec leta 2019. Luka Flere je dne 16. 10. 2020 nastopil 4-letni mandat člana uprave družbe Generali Investments d.o.o.